Los 12 tipos de inteligencia: ¿cuál posees tú?

https://psicologiaymente.net/inteligencia/tipos-de-inteligencia

En clase insistim molt en què totes les inteligencies són igual de importants. Intentem fer conscients a cadascú en allò que li se dona millor, per tal de autoconeixer-se, valorar-se, tindre un bon concepte de sí mateix i una bona autoestima. També que no hi hajas, competencia i sí una colaboració d'ajudar als que els costa més en altres àrees. Respectar les diferències. I sobre tot el valor de l'esforçar en aquelles àrees que ens costen més. Animar-nos uns als altres i posar més ganes, ja que després ens sentim molt millor al superar reptes i feliços.

No hay comentarios

Agregar comentario

Translate »